security-beschermingsplicht-AVG-GDPRElke verwerkingsverantwoordelijke en verwerker heeft een beschermingsplicht voor de persoonsgebonden data die zij (laten) verwerken. De te nemen (of genomen) technische én organisatorische maatregelen moeten beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

Lees verder: – Introductie AVG – GDPR

Lees verder: – Meer informatie over de AVG – GDPR

Lees verder: – Stappenplan voor Compliance

Lees verder: – Waar kan YourICT u mee helpen?