Per categorie moet worden aangegeven hoelang de persoonsgegevens bewaard worden.

Uitgangspunt daarbij moet zijn dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden, dan voor het doel waarvoor ze nodig zijn. Daarna moeten ze (automatisch) worden verwijderd.