In de AVG staat “persoonsgegevens” als volgt gedefinieerd:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • IBAN
  • Burgerservicenummer
  • Geboortedatum
  • Kopie legitimatiebewijs

 

Pseudonimisering

Gepseudonimiseerde persoonsgegevens die door het gebruik van aanvullende gegevens aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, moeten als gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon worden beschouwd.

De toepassing van pseudonimisering op persoonsgegevens kan de risico’s voor de betrokkenen verminderen en de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers helpen om hun verplichtingen inzake gegevensbescherming na te komen. De uitdrukkelijke invoering van “pseudonimisering” is niet bedoeld om andere gegevensbeschermingsmaatregelen uit te sluiten.