AVG verantwoordingOnder de AVG (GDPR) moet u kunnen aantonen dat de manieren, waarop uw organisatie persoonsgebonden data verwerkt én beschermt, voldoen aan de eisen van de AVG (GDPR). U moet kunnen aantonen dat u aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, waar onder:

  • Rechtmatigheid
  • Transparantie
  • Doelbinding
  • Juistheid

Daarnaast moet u kunnen laten zien dat u voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgebonden data te beschermen.

 

Lees verder: – Introductie AVG – GDPR

Lees verder: – Meer informatie over de AVG – GDPR

Lees verder: – Stappenplan voor Compliance

Lees verder: – Waar kan YourICT u mee helpen?