Van alle persoonsgegevens die verwerkt worden, moeten de doelen kenbaar gemaakt worden. Waarom zijn de gegevens nodig? Dit heeft nauw verband met de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voorbeelden van verwerkingsdoelen:

  • Wettelijke verplichting(en)
  • Personeels- / salarisadministratie
  • Algehele boekhouding
  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • Marketing
  • Statistieken
  • Bijhouden of bestuderen van bijvoorbeeld gedrag

Voor een aantal doelen is geen toestemming nodig van betrokkenen, voor andere weer wel. Is er toestemming nodig dan moet deze vooraf gegeven worden.