wettelijke grondslag AVG - GDPR– Noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens. Te denken valt aan een salarisadministratie, maar ook algehele boekhouding. Een gerechtvaardigd belang is voldoende reden. Denk daarbij aan gegevens die nodig zijn voor het aangaan voor een overeenkomst of die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden. Let wel dat alleen strikt noodzakelijke, persoonlijk herleidbare gegevens worden bewaard en niet langer dan voor het doel noodzakelijk.

– Is er geen noodzaak voor de verwerking, dan is altijd aantoonbare toestemming nodig van betrokkene.

De betrokkene dient vooraf gewezen te zijn op het privacy beleid.

 

Lees verder: – Introductie AVG – GDPR

Lees verder: – Meer informatie over de AVG – GDPR

Lees verder: – Stappenplan voor Compliance

Lees verder: – Waar kan YourICT u mee helpen?