E-mailberichten bevatten informatie die van waarde is voor (recherche-)onderzoeken.

email forensicsBerichten worden verwijderd om diverse redenen. Meestal omdat ze niet interessant zijn of verouderd, maar in sommige gevallen vooral omdat ze informatie bevatten die men geheim wil houden en niemand anders mag lezen.

E-mail inzichtelijk maken

Wij kunnen voor u e-mailberichten inzichtelijk maken, ook de e-mailberichten die reeds verwijderd zijn. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de gevoerde e-mail correspondenties.
Of medewerkers nu vertrouwelijke informatie naar “verkeerde” personen hebben gestuurd of dat iemand via email is bedreigd of gestalkt. Doordat wij naast aan Digitaal Rechercheren, ook aan data-recovery doen, kunnen wij u in veel gevallen inzicht geven in (verwijderde) e-mailberichten. Het maakt daarbij niet uit of het om verstuurde en ontvangen e-mail gaat.

Of het nu gaat om Microsoft Exchange databases (EDB), Microsoft Outlook Express (DBX) of Microsoft Outlook (PST) files, wij hebben voor de meest voorkomende problemen de technieken en software in huis om deze bestanden te herstellen en inzichtelijk te maken.
Zelfs uit corrupte mailbestanden kunnen wij nog regelmatig informatie halen die voor u van belang kan zijn.

 

Terug naar IT Forensics