office365_backupMet het overstappen op Office 365, groeit de vraag naar flexibele en sluitende back-up- en restoremogelijkheden. Microsoft biedt voor clouddiensten als Office 365 weliswaar een optimale uptime van 99,99% en extreme gegevensbeveiliging, maar de mogelijkheden voor back-up en restore zijn beperkt. De bewaartermijn is kort voor verwijderde bestanden. Het terughalen vanuit de back-up kan alleen op site-niveau, niet per bestand. Dat is dus alles of niets. Dat betekent bijvoorbeeld dat u bij een incident alles moet terugzetten uit de back-up. Daarmee heeft u het betreffende bestand wel terug, maar u wordt ook teruggezet in de tijd. Het werk van de tussenliggende dagen bent u kwijt. Voor back-ups bent u gebonden aan één opslagplek, er zijn geen filtermogelijkheden en er zijn geen lists, views en workflows te herstellen. Office 365 kent op dit vlak dus de nodige beperkingen.

YourICT biedt daarom Office365 Back-up & Restore, daarmee bieden we de mogelijkheden om uw back-ups zodanig in te richten en te plannen zodat wij bij incidenten en calamiteiten tot op itemniveau en tot ver terug in tijd bestanden terugzetten.

Extra zekerheid

De Office365 Back-up & Restore service van YourICT biedt extra zekerheid met meer mogelijkheden. Bovendien zijn er extra functionaliteiten die voor veel organisaties waardevol zijn. Zo is het mogelijk om een ‘snapshot’ te nemen van de toestand op een bepaalde datum. Dat kan een eis zijn van een toezichthouder of praktisch zijn voor audits of compliance doeleinden. Op verzoek voert YourICT periodiek een restore test uit zodat u zeker bent van een werkende back-up, ook dit is nuttig voor audit doeleinden.